terapia logopedyczna

Uczęszczam na nią do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświecimiu w ramach Wczesnego Wspomagania rozwoju. Pani Ania przygotowuje dla mnie zajęcia 6 razy w miesiącu. Zajęcia łączą różne  formy (ruchową- ćwiczenia bierne, masaże, uciski), tańce, muzykę, plastyczne i manualne , czytanie opowiadań i bajek, ale przede wszystkim wiele ćwiczeń mających na celu wspomaganie mojego rozwoju poznawczego, rozumienia, uwagi i koncentracji. Bardzo lubię zajęcia z Panią Anią.