SUO

SUO, czyli specjalistyczne usługi opiekuńcze – brzmi poważnie, ale p. Kinga (pedagog) oraz p. Sylwia (również pedagog ;) ), które do mnie przychodzą w ramach tych „usług” są bardzo miłe i wesołe. Panie organizują mi zajęcia w formie zabawy, rozwijąc  w nich ważne dla mojego rozwoju psychoruchowego treści. Bardzo lubię moje Panie i te zajęcia, które mam 4 godziny tygodniowo.

Wspólne malowanie z Panią Kingą.